Vés al contingut

Normes de funcionament

  1. El Banc del Temps de l’Ateneu Popular de Ponent és un projecte que funciona sense ànim de lucre.
  2. El Banc del Temps té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps entre persones.
  3. La mesura d’intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de tasques i/o activitats que s’intercanvïin entre els socis i les sòcies.
  4. Els socis de l’Ateneu es podran adscriure al Banc del Temps individulament, un cop feta l’entrevista amb l’equip responsable del Banc del Temps i amb el compromís de fer-ne ús, d’oferir i demanar temps.
  5. Les persones adscrites al Banc del Temps hauran d’oferir un determinat nombre d’hores mensuals per fer els serveis que necessitin i, a la vegada, poden demanar el mateix nombre d’hores per les activitats en què estiguin interessades.
  6. Cada persona adscrita al Banc del Temps es compromet a comunicar (mensualment o setmanalment) a la Secretaria el temps donat i/o rebut.
  7. La secció del Banc del Temps facilitarà informació periòdicament. En aquesta informació figurarà la relació de serveis disponibles per a l’intercanvi, la identificació i la localització de les persones corresponents.
  8. La secció del Banc del Temps de l’Ateneu té la finalitat de promoure la coneixença i l’intercanvi entre les persones adscrites, fomentant la mútua confiança.
  9. Les persones adscrites al Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir aquestes regles de funcionament.