Skip to content

Membres de la Junta Directiva

Actualment, la junta directiva de l’Ateneu estan encapçalades per les persones següents:

CÀRREC

NOM

Presidenta Maria del Carme Pardo Mestre
Vicepresident José Gelonch Anyé
Vicepresidenta 2a
Josepa Bosch Falcó
Secretaria M.Dolors Gaspà Farré
Tresorera Marta Serra Barrera
Música Enric Navàs Mariné
Biblioteca Adolf Boldú Benet
E. Física Mario Bobet Coscolla
Excursionisme Rosalia Garcia Giménez
Humanitats Núria Solé Domingo
Dansa M.Carmen Huguet Pena
Memòria Històrica Pilar Pelegrí Terrado