Vés al contingut

Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
El que s’estableix en aquest apartat conté tota la informació relativa a aquesta web, el seu titular i als drets i obligacions que he establert per formalitzar el nostre acord en la nostra qualitat de titular / prestadors i al teu lloc de USUARI.
 

– RESPONSABLE LEGAL D’AQUESTA WEB

ateneulleida.cat en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i per garantir la màxima transparència, l’informa de la identitat del responsable de la present pàgina web:
 

– Denominació social: ATENEU POPULAR DE PONENT
– N.I.F .: G-25023730
– Domicili social: C / Pau Claris nº 10, 25008 Lleida (Lleida).
– Activitat social: Organització sense ànim de lucre per al foment de la cultura.

– OBJECTE
 

El present Avís Legal i Política de Privacitat regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de ateneulleida.cat inclosos els continguts i serveis posats a disposició d’elles.

Tota persona que accedeixi al portal ateneulleida.cat (“USUARI”) accepta sotmetre a l’Avís Legal i Política de Privacitat vigents en cada moment en què accedeixi a aquest web. ATENEU es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal ateneulleida.cat així com el present Avís Legal i Política de Privacitat.
 

– DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Mitjançant aquest Avís Legal i Política de Privacitat no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal ateneulleida.cat ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat per la titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets de autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.
 

– POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’ATENEU POPULAR DE PONENT mitjançant el portal web ateneulleida.cat no recull ni tracta cap tipus de dada personal.
 

– EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
La relació de l’usuari amb aquest lloc web i la utilització del mateix, són exclusivament de la seva responsabilitat personal. Res en aquest lloc web es pot considerar com una petició o oferta del titular per contraure compromisos.
Aquest lloc web i la informació, imatges i fotografies relacionades amb el titular i amb els serveis que el mateix presta, es faciliten tal com es presten, i en el cas que estiguessin disponibles, sense cap compromís o garantia , ni expressa ni tàcita, incloent, però no limitant-se, a aquests garanties implícites sobre nivells de qualitat determinats o adequació a prestacions esperades.
El titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat per danys, incloent sense limitació, danys indirectes o conseqüencials, o qualsevol dany derivat de la utilització o relacionat amb aquesta web, tant de naturalesa contractual com extracontractual. El titular rebutja i s’eximeix de qualsevol deure de diligència, que legalment pogués ser exigible, pel que fa a la informació continguda en aquest lloc web.
Si aquesta web contingués connexions a altres llocs web de tercers, la utilització de tals connexions suposarà la sortida d’aquesta web i per tant l’exclusió de responsabilitat del titular respecte dels continguts oferts en els llocs web als quals s’hagués accedit.
Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per ATENEU POPULAR DE PONENT, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

ATENEU POPULAR DE PONENT procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic ateneu@ateneulleida.cat.
 

– RESERVA
ATENEU POPULAR DE PONENT es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

ATENEU POPULAR DE PONENT es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.
 

– LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Lleida.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.