Normes de funcionament

  1. El Banc del Temps de l’Ateneu Popular de Ponent és un projecte que funciona sense ànim de lucre.
  2. El Banc del Temps té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps entre persones.
  3. La mesura d’intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de tasques i/o activitats que s’intercanvïin entre els socis i les sòcies.
  4. Els socis de l’Ateneu es podran adscriure al Banc del Temps individulament, un cop feta l’entrevista amb l’equip responsable del Banc del Temps i amb el compromís de fer-ne ús, d’oferir i demanar temps.
  5. Les persones adscrites al Banc del Temps hauran d’oferir un determinat nombre d’hores mensuals per fer els serveis que necessitin i, a la vegada, poden demanar el mateix nombre d’hores per les activitats en què estiguin interessades.
  6. Cada persona adscrita al Banc del Temps es compromet a comunicar (mensualment o setmanalment) a la Secretaria el temps donat i/o rebut.
  7. La secció del Banc del Temps facilitarà informació periòdicament. En aquesta informació figurarà la relació de serveis disponibles per a l’intercanvi, la identificació i la localització de les persones corresponents.
  8. La secció del Banc del Temps de l’Ateneu té la finalitat de promoure la coneixença i l’intercanvi entre les persones adscrites, fomentant la mútua confiança.
  9. Les persones adscrites al Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir aquestes regles de funcionament.