Membres de la Junta Directiva

Actualment, la junta directiva de l'Ateneu estan encapçalades per les persones següents:


CÀRREC

NOM

President

Miquel Àngel Soriano-Montagut i Marcos

Vicepresident

Joan Genís Garcia Giménez

Vicepresidenta 2n

Josefa Bosch Falcó

Secretaria

M.Dolors Alió Vall

Tresorer

Jordi Castells Cabases

Banc del Temps

Marta Solans Español

Biblioteca

Adolf Boldú Benet

E. Física

Mario Bobet Coscolla

Excursionisme

Rosalia Garcia Giménez

Fotografia

Xavier Bendicho  Montesinos

 HumanitatsMaria del Carme Pardo Mestre

Modelisme

Rogeli Pàmpols Martí

Dansa
M.Carmen Huguet Pena

Memòria HistòricaPilar Pelegrí Terrado