Membres de la Junta Directiva

Actualment, la junta directiva de l'Ateneu estan encapçalades per les persones següents:

CÀRREC

NOM

President

Miquel Àngel Soriano-Montagut i Marcos

Vicepresident

Joan Genís Garcia Giménez

Vicepresidenta 2n

Josefa Bosch Falcó

Secretaria

M.Dolors Alió Vall

Tresorer

Jordi Castells Cabases

Banc del Temps

Marta Solans Español

Biblioteca

Josep Jové Teixidó

E. Física

Mario Bobet Coscolla

Excursionisme

Begoña Pardo Céspedes

Fotografia

Xavier Bendicho  Montesinos

Modelisme

Rogeli Pàmpols Martí

Dansa
Josefa Arbonés Mor


 Música Vicenç Serra Jane