Membres de la Junta Directiva

Actualment, la junta directiva de l'Ateneu estan encapçalades per les persones següents:

CÀRREC

NOM

President

Miquel Àngel Soriano-Montagut i Marcos

Vicepresident

Joan Genís Garcia Giménez

Secretaria

M.Dolors Alió Vall

Tresorer

Jordi Castells Cabases

Arts Plàstiques

Josepa Bosch Falcó

Banc del Temps

Marta Solans Español

Biblioteca

Josep Jové Teixidó

E. Física

Montserrat Pons Aran

Escoltisme

Júlia Llurda Aldevert

Excursionisme

Begoña Pardo Céspedes

Fotografia

Xavier Bendicho  Montesinos

Modelisme

Rogeli Pàmpols Martí

Música

Ascensión Garray Palacín