Seccions‎ > ‎Educació Física‎ > ‎

Presentació de les activitats


Gimnàstica de manteniment

Les classes de manteniment parteixen de la consideració de l’educació física com a factor important per al desenvolupament integral de la persona, que contribueix a la millora de la qualitat de vida, possibilita la pràctica d’activitats corporals i intenta crear hàbits de comportament favorables.

Cal tenir en compte els diferents objectius que es pretenen en la realització de les sessions en els àmbits recreatiu, utilitari i terapèutic tenint en compte el context i la individualització de les persones que assisteixen a les sessions. Com a exemple d'algunes de les metodologies emprades durant les classes, podeu consultar el PDF següent.

Objectius
       • Conèixer i acceptar el propi cos i les seves possibilitats de moviment
       • Millorar o mantenir la condició física
       • Assolir un domini corporal harmònic
       • Valorar i fruir de l’activitat física
       • Conèixer, valorar i experimentar diverses activitats físiques
Continguts treballats
       • Qualitats físiques condicionals: força, resistència, velocitat i flexibilitat
       • Qualitats físiques coordinatives: coordinació, ritme, equilibri i flexibilitat

Ioga

Què és?

La paraula ioga, derivada del sànscrit yuj, que significa subjectar, ungir, llegar, dirigir i concentrar l’atenció en alguna cosa per a la seva aplicació i ús. Fou recopilat i sistematitzat per Patâñjali a la seva obra clàssica Yoga sûtras, composta per 196 aforismes.

Objectius de l’activitat
 • Sentir-se relaxat
 • Estimular el cos i la ment
 • Recuperar la vitalitat perduda
Com es treballa?

El ioga utilitza el cos per dominar la ment. Per assolir aquest domini s’han de practicar postures corporals, exercicis de respiració, relaxació profunda i exercicis de concentració i meditació.

  


Ċ
Ateneu Popular de Ponent,
2 de jul. 2013, 7:52